Prijava za predavačice na događanje “Znanost u prolazu”


Hvala Vam na Vašem interesu za promiciju znanosti kroz “Znanost u prolazu”.

“Znanost u prolazu” planiramo kao godišnje događanje koji pretvara javna područja u arenu za javno učenje i znanstvenu raspravu primarno kroz radionice/predavanja naših znanstvenica i promociju njihove znanosti.
Znanstvenice pričaju o tome što ih fascinira i zašto misle da imaju najfantastičniji posao na svijetu!

Format
Bez PowerPoint slajdova, bez amfiteatra – samo izvanredne žene.
Svaka znanstvenica odrzava 15 minutno predavanje/radionicu koje se ponavlja do 4 puta (ukupno trajanje nastupa je 1h).
Volonteri/ke pomaže dozvati građane da poslušaju predavanje.
Oprema: kuta, rikviziti ako trebaju i tabla sa imenom i temom. 🙂

Tko se može prijaviti?
Prijave svih aktivnih znanstvenica/inovatorica su dobrodošle. Za predavačice ne primamo prijave od Bachelor i Master studenata ili grupne aplikacije, no njihova je pomoć dobrodošla oko same organizacije (prije i poslije događanja).

*Prije samog događaja održat ćemo dva sastanka na temu znanstvene komunikacije. (Neobavezno sudjelovanje)

Prijavni obrazac

Ako imate stranicu ili web stranicu profesionalnog profila, ovdje navedite URL.
Navedite svoje Twitter profilno ime ako ga imate
Navedite poveznicu na svoj LinkedIn profil ako ga imate
Navedite svoj Instagram profil ako ga imate
Navedite svoj Facebook profil ako ga imate
Molimo da biografiju napisite u trećem licu.
Navedite mogući naslov za svoju predloženu temu koji se može koristiti na dan događaja (namijenjen nestručnoj publici). Ovaj naslov možete revidirati prije događaja ako je potrebno.
Kratak opis predloženog sadržaja govora (maksimalno 100 riječi)